Документ = Новый Файл("G:\модуль.txt"); Если Документ.Существует() Тогда ФайлСТекстом = "G:\модуль.txt"; Док = Новый ЧтениеТекста(ФайлСТекстом); ВыбФайл = Док.Прочитать(); //Выполним считанный код из файла модуль.txt Выполнить(ВыбФайл); Иначе Предупреждение("Файла с модулем НЕТ !"); КонецЕсли;

Задачы і функцыі

Мэта дзейнасці ўстановы адукацыі – забеспячэнне якасці адукацыі.

Задачы:

павысіць якасць адукацыі праз удасканаленне сістэмы работы з навучэнцамі, таленавітымі і матываванымі выхаванцамі і вучнямі;

працягнуць работу па фарміраванні грамадзянскай, прававой, ідэалагічнай культуры вучняў як сродка прафілактыцы правапарушэнняў;

удасканаліць прафесійную кампетэнтнасць педагагічных работнікаў па выкарыстанні тэхналогіі візуалізацыі вучэбнай інфармацыі ў сучасным адукацыйным працэсе;

фарміраваць у дзяцей дашкольнага ўзросту навыкі бяспечных паводзін праз актывізацыю гульнёвай дзейнасці.

 

Рэалізацыя функцый у дашкольнай адукацыі

   Асноўнай функцыяй установы дашкольнай адукацыі з'яўляецца стварэнне ўмоў для:
   навучання і выхавання, ранняй сацыялізацыі выхаванцаў;
   засваення зместу адукацыйнай праграмы дашкольнай адукацыі на даму для выхаванцаў, якія па медыцынскіх паказчыках пастаянна не здольныя наведваць установу дашкольнай адукацыі;
   атрымання адукацыі выхаванцамі з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця  і аказання ім карэкцыйна-педагагічнай дапамогі;
   фізічнага, сацыяльна-асабовага, пазнавальнага, моўнага і эстэтычнага развіцця выхаванцаў;
   фарміравання ў выхаванцаў грамадзянскасці і нацыянальнай самасвядомасці, асноў патрыятызма,  традыцыйных каштоўных установак;
   далучэння выхаванцаў да агульначалавечых каштоўнасцяў і сучасных традыцый;
   развіцця ў выхаванцаў агульных і спецыяльных здольнасцей да розных відаў дзейнасці і творчасці;
   выяўлення і развіцця індывідуальных здольнасцяў выхаванцаў і іх інтэлектуальна-творчага патэнцыяла;
   забеспячэння пераемнасці дашкольнай і I ступені агульнай сярэдняй адукацыі;
   арганізацыі харчавання і аказання медыцынскай дапамогі выхаванцам;
   падтрымкі выхаванцаў і аказання ім псіхалагічнай дапамогі.

Организация образовательного процесса в 2023/2024 учебном году

01.08.2023
развернуть