Работа музея

Асноўная мэта дзейнасці музея:

 -   збіраць, зберагаць, вывучаць і прадстаўляць экспазіцыі, якія характарызую ць культуру, побыт, сацыяльныя адносіны і грамадскі лад Дзяржынскай зямлі з мэтай фарміравання актыўнай грамадзянскай пазіцыі вучняў школы.

 Задачы работы музея:

 - Арганізаваць ажыццяўленне сукупнасці фондавай, асветніцкай, экспазіцыйнай работы школьнага музея, накіраванай на фарміраванне патрыёта і грамадзяніна.

- З мэтай аховы помнікаў гісторыі, культуры і прыроды роднага краю праводзіць культурна-асветніцкую работу сярод вучняў, іх бацькоў, насельніцтва.

- Адбіраць формы і метады пошукавай, збіральніцкай, даследчай дзейнасці, накіраванай на выхаванне ў моладзі пачуцця грамадзянскасці і патрыятызму, павагі і беражлівых адносін да роднай культуры.

- Даследаваць і захоўваць традыцыі і звычаі роднага краю, увекавечваць памяць асоб, якія ўнеслі вялікі ўклад у развіцце грамадства.

-На аснове выкарыстання інфармацыйных тэхналогій арганізаваць дзейнасць папапулярызацыі прапагандысцкай работы школьнага музея па фарміраванню актыўнай грамадзянскай пазіцыі.